Управен одбор

Управниот одбор на ФОН Универзитет го сочинуваат:

Претседател на УО м-р Фијат Цаноски

м-р Сефер Цаноски
Миранда Цаноска

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?