Моден дизајн

Задолжителна литература за прв циклус на студии на насоката МОДЕН ДИЗАЈН

Задолжителна литература за втор циклус на студии на насоката МОДЕН ДИЗАЈН

На студиската програма Моден дизајн, се образуваат модни дизајнери, како творци на едни од нај атрактивните видови производи – модни производи. Овие дизајнери се исклучително значајни за индустријата, малото стопанство, пазарот, како и за целокупното стопанство и општеството. Познато е дека предметите за облекување се од моден карактер, и според тоа се секогаш во фокусот на интересот на пошироката јавност. Благодарение на модниот дизајн, функционалноста, естетиката и ергономичноста, предметите за облекување достигнаа високо ниво, според што модата е поставена во најатрактивните области на дизајнот. Во целиот свет студиите на модниот дизајн претставуваат посебен предизвик, како што е и на овој факултет. Студиската програма е од таква структура, што студентите ги оспособува за дизајнирање на нова мода која има исклучително економско, социолошко, естетско и психолошко влијание на луѓето.

Студиите на модниот дизајн опфаќаат дизајнирање на сите видови облека, текстил и дизајнирање елементи на убавина и стил (фризура,шминка,накит и слично).Примената на сметачите се провлекува низ наставните содржини, што е важно својство на студиите на оваа студиска програма. Актуелноста и севременоста на модата, како и голем број на фирми кои изработуваат модни производи,обезбедуваат реални можности за вработување на модните дизајнери.

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?