Меѓународен договор со БИТ

Универзитетот ФОН и Државниот универзитет од Софија, Бугарија потпишаа билатерален договор за соработка, во повеќе сфери.

Почнувајќи од 2017 двата универзитета ќе работат на заеднички проекти финансирани од ЕУ, размена на академски и стручен кадар, како и заеднички Докторски програми. 

Договорот за соработка го потпишаа Ректорите на двата универзитета Проф. д-р Нано Ружин и Проф. д-р Стојан Денчев

 

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?