Д-р Геза Огоновски, почесен доктор на науки на ФОН

Сенатот на Универзитетот ФОН, со акламација му ја додели почесната докторска титула Doctor Honoris Causa Beneficiorum Publicorum на Проф. Геза Огоновски од Бегиската кралска академија за уметности и професор на College of Architects, Region Lorraine (France) и College of Architects Brussels and Walloon Brabant.

Титулата Doctor Honoris Causa Beneficiorum Publicorum, му е доделена за неговите врвни достигнувања во светската архитектура како и заради долгогодишната соработка со Универзитетот ФОН.

Помеѓу делата во светската архитектура на Д-р Огоновски се издвојуваат зградите на Европскиот парламент во Брисел, комплексот Ботаник, Хотелот Конрад Хилтон, Хотелот Dolce La Hulpe Courthouses of Namur and Dinant и многу други дела. 

Д-р Огоновски е раководител и на Atelier d'Architecture de Genval

 

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?