проф. д-р Башким Селмани Факултет за детективи и безбедност

  • Функција: Визитинг нас.
  • Образование:
  • Предмети:

Научна област: Човекови права и слободи; Меѓународно приватно право; Семејно право;

Службен е-маил: bashkim.selmani@fon.edu.mk


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?