м-р Наташа Алексоска Факултет за странски јазици

  • Функција: Виш лектор
  • Образование:
  • Предмети:

Научна област: француски јазик, шпански јазик, француска цивилизација, шпанска цивилизација, деловен француски јазик, деловен шпански јазик, двонасочен превод од/на француски/шпански јазик, јазик во струката (правни науки, политички науки, архитектура)

Службен e- меил: natasha.aleksoska@fon.edu.mk

РАБОТНО ИСКУСТВО:                         

2006 – 2015    Виш лектор по француски и шпански јазик Факултет за странски јазици - ФОН Универзитет

ОБРАЗОВАНИЕ:

2008 –2010 Магистер по шпански јазик (DEA) Истражувачки труд (9.5/10): „Adverbios y locuciones adverbiales de modalidad epistémica que expresan duda en español actual (con referencia especial a los signos quizá(s) y a lo mejor)“

Катедра за општа и хиспана лингвистика, Факултет за филологија и филозофија

Universidad de Zaragoza

Zaragoza (Арragón) – Reino de España

2002 – 2006  Магистер по применети странски јазици, надворешна трговија: Европска Унија (9,42/10)

Истражувачки труд: “Recherche du marché des cartes de crédit”  UKIM & Université “Rennes II”

Rennes (Haute Bretagne), France                              

1998 – 2002 Дипломиран професор по француски јазик и литература со англиски јазик и литература, Наставна насока (9,21/10), Пофалница ,,Блаже КОНЕСКИ” за високи академски резултати . Катедра за романски јазици и книжевности, Филолошки факултет ,,Блаже Конески, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”- Скопје, Македонија

ПРАКТИЧНО ИСКУСТВО:

- април, 2014             Студиска посета на Федералното министерство за наука, истражување и економија на Австрија на тема: “Mobility in European Higher Education: Bologna – Mobility Strategy and best practice”

CEDEFOP & Генералниот директорат за образование и култура на Европската Комисија

Федералното министерство за наука, истражување и економија на Австрија (BMWFW)

Австриска агенција за меѓународна мобилност и соработка во образованието, науката и истражувањето (OeAD) Виена, Австрија 

  

- јули, 2013    Студиска престој на “LETFIS 2013” на Универзитетот “Париз IV Сорбона”

Национален институт за источни јазици и цивилизации (INALCO)

Генерален директорат за превод на Европската Комисија Париз, Франција

- февруари, 2005 Студиска посета со цел проучување на внатрешните механизми на институциите на ЕУ

Универзитет „Лувен- ла-Нев & Европска универзитетска асоцијација на Лувен (AUEL)

Брисел / Лувен- ла-Нев, Белгија

- јуниноември 2004  Практика во Секторот за комерција и маркетинг на CETELEM Banque (Groupe BNP PARIBAS)

Документарно истражување, статистичка обработка на податоци, (квантитативна и квалитативна) анализа на пазар, следење на конкуренција, подготовка на сегменти од маркетинг кампања, итн.Пиреј / Атина – Грција        

ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ:

март-јуни, 2015  Надворешен стручен соработник за морфосинтакса на шпански јазик, Катедра за романски јазици и литература  Филолошки факултет “Блаже Конески” – Скопје,Универзитет “Св. Кирил и Методиј” - Скопје

октомври, 2014 Форум за менаџмент на човечки ресурси “HR Artistry”, COTRUGLI Business School од Загреб (Р. Хрватска)

октомври, 2014  Меѓународна конференција “Macedonian legal framework and Austrian Investments”

            Универзитет “Св. Кирил и Методиј” – Правен факултет “Јустиниан I” &  Универзитет ФОН

Амбасада на Р. Австрија во РМ & Alpbach Macedonia, Скопје, Македонија

јуни, 2014 II Регионална конференција за високо образование             “The Quality of Assessment, Qualification and Evaluation in Higher Education”  Универзитет на Југоисточна Европа (УЈИЕ),Тетово, Македонија

мај, 2014        KULTURLOGUE conference on Evaluation of Cultural Policies and EU-Funded Programmes as Promoters of Cultural Diversity and Intercultural Dialogue in the Balkans/Southeast Europe (SEE) Мултимедија (Скопје), Австриски интернационален архив за културни анализи (Виена), Акција (Сараево) со поддршка од ЕУ Култура & ФООМ  Скопје, Македонија

мај, 2014        Мултимедијално предавање: „Cultural stories: Salvador Dali”, Амбасада на Шпанија во РМ, Делегација на ЕУ во РМ Скопје, Македонија

мај, 2014        Меѓународен научен собир: “European identity and the future of the Balkans”  Амбасада на Франција во РМ, Амбасада на Австрија во РМ, Центар за меѓународни студии и истражување (CERI) од Париз, Австро-францускиот центар од Виена итн. Скопје, Македонија

мај, 2014        IX Меѓународна конференција за евроинтеграции “The Europe of tomorrow: Creative, Digital, Integrated”  Универзитет Американски Колеџ - Скопје & Фондација Фридрих Еберт,Скопје, Македонија

ноември 2013  Contemporary Architecture MOOC (8.42/10)

февруари 2014 OOA New York (САД) & Iversity GmbH                       

ноември, 2013 Меѓународна конференција за превод и толкување, Здружение на преведувачи на РМ (ЗПРМ)

Скопје, Македонија

октомври, 2013  Панел дискусија: “La crise et les pays candidats à l'UE” ,Правен факултет „Јустинијан I”, Фон д`Аламбер & Фондација Робер Шуман Скопје, Македонија        

октомври, 2013        Панел дискусија: “Bridging cultures: translating across languages and genres” Делегација на ЕУ во РМ & ЗПРМ Скопје, Македонија                      

јуни, 2013      Работилница: “Integrated marketing communication (IMC)” Универзитет Поинт Парк, Школа за комуникации и маркетинг - Питсбург (САД) НВО Мултилингвална и мултикултурна хармонија (Македонија) Охрид, Македонија

јуни, 2013      Меѓународна конференција: “Практиката во јазикот, јазикот во практика 2013” Факултет за применети странски јазици, ФОН Универзитет  Скопје, Македонија                    

мај, 2013        Научен симпозиум: “Денови на Благоја Корубин” Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков” - Скопје  Македонија                               

мај, 2013        VIII Меѓународна конференција за евроинтеграции “Out of the Crisis: EU Economic and Social Policies Reconsidered” Универзитет Американски Колеџ - Скопје & Фондација Фридрих Еберт Скопје, Македонија                    

февруари, 2013         Меѓународен семинар: “From borders to European Integration” Програма „Европа на граѓаните” под надлежност на EACEA на Европската Комисија,  НЕЛ Скопје & Европскиот интеркултурен форум – Берлин (Германија)                                

декември, 2012         Панел дискусија: “Networking and mobility in social sciences”

Агенција за развој и соработка на Швајцарија (SDC), Програма за промоција на регионално истражување–Западен Балкан, Универзитет Фрајбург & ФООМ Скопје, Македонија                                 

декември, 2012  Академија на менаџери, Маркетинг модул: “Public Relations: Strategies and Tactics”  Универзитет Шефилд (В.Британија) – Интернационален Факултет „Сити” Министерство за образование и наука на РМ & Стопанска комора на РМ, Скопје, Македонија                                                                     

мај, 2012   VII Меѓународна конференција: “Europe 2020: Toward innovative and inclusive union” Универзитет Американски Колеџ - Скопје & Фондација Фридрих Еберт,Скопје, Македонија        

декември, 2011         Панел дискусија: “L`état et la religion aujourd`hui” ЕУ Инфо центар & Француски Институт – Скопје, Македонија                         

ноември, 2011           Меѓународна работилница: “Using intercultural communication in methodology classes“ Канцеларија на УНЕСКО - Скопје & Универзитет на Југоисточна Европа – Тетово,Тетово, Македонија

април, 2011               Предавање: “Oralidad y memoria oral en El Quijote“ - Амбасада на Шпанија во РМ & Универзитет Лас Палмас (Шпанија)Скопје, Македонија

мay, 2009       Интернационален конгрес за лингвистика и когнитивна наука: “Events across categories: Theoretical and experimental approaches to event structure“  Совет за истражување во социјалните и хуманистичките науки, Министерството за наука и иновации, Универзитет „Помпеу Фабра” – Барселона, Мадрид, Шпанија

мај, 2009        Меѓународен перманентен семинар за лингвистички истражувања SYLEX  Консолидирана истражувачка група SYLEX (синтакса и лексика) на Универзитетот Сарагоса, Сарагоса (Арагон), Шпанија

јануари, 2009  Интензивен академски тренинг по шпански јазик и култура (напредно ниво) Институт за шпански како странски јазик при Универзитет Сарагоса, Сарагоса (Арагон), Шпанија                                 

декември, 2008         Меѓународна конференција: „La herencia de la lingüística del siglo XX“ Институт „Фернандо Католико“, Катедра за лингвистика „Мариа Молинер“Сарагоса (Арагон), Шпанија          

декември, 2008         Меѓународен перманентен семинар за лингвистички истражувања SYLEX Консолидирана истражувачка група SYLEX (синтакса и лексика) на Универзитетот Сарагоса, Сарагоса (Арагон), Шпанија                                 

октомври, 2005 Меѓународен семинар за интеркултурализам: “Islam and Europe – mixed or separated?“ Министерство за надворешни работи на Романија, AEGEE Bucureşti и Совет на Европа,Букурешт, Романија                                 

јулиавгуст, 2005   Меѓународен универзитет (ISUM) “Small and Medium Enterprises Management“ (оцена A) Асоцијација за академски тренинг (ATA) – Холандија Универзитет “Св. Кирил и Методиј” - Скопје, Министерство за образование и наука на РМ,Скопје, Македонија                               

јануари, 2005  Меѓународен универзитет (IWUM) “Marketing research“(оцена A)Асоцијација за академски тренинг (ATA) – Холандија

Универзитет “Св. Кирил и Методиј” - Скопје, Министерство за образование и наука на РМ, Скопје, Македонија                              

2001 – 2003    Школа за кабински персонал во цивилното воздухопловство

Комплетен теоретски тренинг: правила и прописи во воздухопловство, теорија на летање, типови на авион, ургентни процедури, опрема во ургентни ситуации, воздухопловна медицина, англиски јазик за посебни потреби итн.

Комплетен практичен тренинг: прва помош, пливање спроти време, имобилизација во вода, гасење контролиран пожар, преживување на море, безбедносни пораки итн.

Опсерверски летови и ИОИ летови Macedonian Airlines (MAT) & Агенција за цивилно воздухопловство на РМ, Скопје, Македонија

Лингвистички компетенции: Македонски (мајчин јазик), француски јазик, англиски јазик, шпански јазик

Овластен судски преведувач од англиски и француски јазик и обратно назначена во Основниот суд Скопје II – Скопје со решение број 08/1-3362/2004-2 издадено од Министерството за правда на РМ.

Диплома за шпански како странски јазик (DELE) - официјална акредитација издадена од „Институтот Сервантес” од Алкала де Енарес во сораборка со Универзитетот Саламанка и признаена од Министерството за образование, култура и спорт на Кралство Шпанија.  

Јазично усовршување по шпански јазик, шпанска литература, шпанска уметност, политика и општество - Стипендии доделени од Министерството за надворешни работи на Кралство Шпанија (јули-август 1999, јули-август 2001) преку Шпанската агенција за маѓународна соработка и развој (AECID)

Универзитет Комплутенсе – Мадрид, Кралство Шпанија

Сертификат за англиски како странски јазик (напредно ниво)-Работнички Универзитет “Кочо Рацин” (2004)

Сертификати за англиски јазик од Центарот за странски јазици “Еј Би Си” (1993-1996)

Компјутерски вештини и компетенции: одлично познавање на MS Office (Word, Excel & PPT): сертификати СЕМОС (овластен образовен центар од Microsoft во РМ).

УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ

Член на работната група на научниот проект “Ефектите од изучување на странски (немајчин) јазик во предшколска возраст” одобрен од Министерство за образование и наука на РМ од 2010 год.

Проектен соработник на консолидираната меѓународна истражувачка група “Pragmagrammatica Peripheriae“ со фокус на модалноста во романските јазици од 2010 год.

ПУБЛИКАЦИИ

“Меѓународна мобилност за поголем квалитет во високото образование”

Зборник од Регионалната конференција за високо образование “Квалитет на оценување, квалификации и евалуација во високото образование”, Универзитет на Југоисточна Европа, Тетово, 2014 (во печат)

 “Ефектите од рано усвојување на втор (француски) јазик – иницијална фаза”

Зборник од III mеѓународната конференција “Знаењето- капитал на иднината”, Банско 2014, стр.101-105

“Синтаксички и дистрибутивни својства на прилошкиот израз од епистемичка модалност a lo major во современиот шпански јазик”

Зборник ПЈЈП од Меѓународната научна конференција за применета лингвистика, Факултет за применети странски јазици, ФОН Универзитет, Скопје 2014, стр. 63-70    

“Преглед на проектите за обединување на Европа до визијата на Виктор Иго за Соединети Европски Држави (СЕД)”

Eurodialogue – Journal for European Affairs, No 18, CRIS Studiorum, Скопје 2013, стр. 9-25 / 147-159

“Поврзаност помеѓу усогласувањето на времињата и предниот/задниот план на нарација во современиот француски јазик”

Зборник од Научниот собир „Денови на Благоја Корубин”, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков”, Скопје, 2013

 “Вербалната учтивост според модерните прагмалингвистички теории”

Зборник од Научниот собир „Денови на Благоја Корубин”, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков”, Скопје, 2011, стр. 251-262.

“Основни техники за ‘Фокус на Формата’ (FonF) во наставата по странски јазици”

Литературен збор, No 4–6, Скопје 2010, стр. 147–151.

“Коментар на расказот `Континуираност на парковите` од Хулио Кортасар”

Литературен збор, No 1–3, Скопје 2010, стр. 113–121.

ЧЛЕНСТВО ВО ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Соработник на Институтот за стратегиски истражувања и едукација – Скопје (ISIE).

Член на Асоцијацијата на научни и стручни преведувачи на Скопје (DNSPS).

Член на Асоцијацијата на професори по француски јазик на Македонија (APFRM)

Член на Асоцијацијата на професори по англиски јазик на Македонија (ELTAM).

 

 


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?