доц. м-р Арбреша Ибрахими Архитектонски факултет

  • Функција: Доцент
  • Образование:
  • Предмети:

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ :

 

ДАТУМ НА РАЃАЊЕ

 

: MAJ  08 , 1990

МЕСТО НА РАЃАЊЕ

: СКОПЈЕ,  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МЕСТО НА ЖИВЕЕЊЕ

: ГОСТИВАР,  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

EMAIL

: arbresha.ibrahimi@fon.edu.mk

 

 

НИВО НА ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

2012-2014

МАГИСТЕР ИНЖЕНЕР АРХИТЕКТ  ( MASTER OF ARCHITECTURE )

Универзитетот "Свети Кирил и Методиј" - Скопје

Архитектонски факултет

 

 

 

 

 

2008-2012

BACCALAUREUS НА ПРОЕКТИРАЊЕ ( BACCALAUREUS OF ARCHITECTURE )

Државниот Универзитет во Тетово - Тетово

Факултетот за применети науки / Студиската програма- Архитектура

 

 

 

 

 

2004-2008

Давање на државна матура

Општински СОУ "Гостивар" - Гостивар

Насока - природни математика (комбинација на А)

 

 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ИСТОРИЈА

 

 

07.07.2016

ПОМЛАД АСИСТЕНТ  - АРХИТЕКТОНСКО ПРОЕКТИРАЊЕ И ДИЗАЈН

ФОН Универзитет – Скопје

Архитектонски Факултет

 

 

 

 

 

10.2015- 07.2016

СТРУЧЕН СОРАБОТНИК

ФОН Универзитет – Скопје

Архитектонски Факултет

 

 

 

 

 

01.2015- 06.2015

АРХИТЕКТ  ,  LD – STUDIO

LD –СТУДИО  /Архитектонски и внатрешен дизајн

Тетово

 

 

 

 

ДИПЛОМСКИ

 

 

MASTER

(Октомври , 2014 )

“ Архитектура во природа и природа во архитектура – едукативен културен парк “ – Аквадукт Скопје

 

 

 

 

 

BACCALAUREUS

(Јуни,  2012)

“ Galeri të artit bashkëkohorë “ - Shkup

"Галерија на современа уметност" - Скопје

 

 

 

НАТПРЕВАРИ

 

 

BISTA 2014

Скопје

"Галерија на современа уметност" - Скопје

Државниот Универзитет во Тетово – Тетово

Факултетот за применети науки

 

 

 

 

BISTA 2014

Скопје

Интегративно студио   – “ АРХИТЕКТУРА НА РАБОТ

Универзитетот "Свети Кирил и Методиј" - Скопје

Архитектонски факултет

 

 

 

 

 

Archinect текст

Област -Домување

07. 2016

“ BETWEEN EVERYTHINGNESS AND NOTHINGNESS “

“ ПОМЕЃУ СЕ И НИШТО “

 

 

 

ПРОЕКТИ

 

 

LD – STUDIO

R.H. HOUSE / Р. Х . КУЌА

Реализирано  / 2015 / Тетово

Инвеститор: Роберт

Главен инженер: Бурим Абдиу, инж.

Главен архитект: Афродита Луараси Абдиу,  арх.

Стручен соработник : МА. Арбреша Ибрахими, арх.

 

 

 

 

 

 

V.I. APARTAMENT / СТАН  В.И.

Реализирано  / 2015 / Тетово

Инвеститор: Вјолца Идризи

Главен инженер: Бурим Абдиу, инж.

Главен архитект: Афродита Луараси Абдиу,  арх.

Стручен соработник : МА. Арбреша Ибрахими, арх.

 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛНА КУЌА П+2

Не Реализирано  /2015 / Тетово

Инвеститор: Беким

Главен инженер: Бурим Абдиу, инж.

Главен архитект: Афродита Луараси Абдиу,  арх.

Стручен соработник : МА. Арбреша Ибрахими, арх.

 

 

 

 

 

 

СТАН С.

Не Реализирано  / 2015 / Тетово

Инвеститор:  Скендер

Главен инженер: Бурим Абдиу, инж.

Главен архитект: Афродита Луараси Абдиу,  арх.

Стручен соработник : МА. Арбреша Ибрахими, арх.

 

 

 

 

 

 

StrEATfood   - Брза храна

Реализирано  / 2015 / Тетово

Инвеститор: Агрон

Главен инженер: Бурим Абдиу, инж.

Главен архитект: Афродита Луараси Абдиу,  арх.

Стручен соработник : МА. Арбреша Ибрахими, арх.

 

 

 

 

 

 

AP. 82 – COFFEE  BAR  / Ап.82- Кафе Бар

Реализиран / 2015 / Тетово

Инвеститор: Ветон  Палоши

Главен инженер: Бурим Абдиу, инж.

Главен архитект: Афродита Луараси Абдиу,  арх.

Стручен соработник : МА. Арбреша Ибрахими, арх.

 

 

 

 

 

 

LUSIDO – продавница за чевли

Не Реализирано  / 2015 / Тетово

Инвеститор: LUSIDO

Главен инженер: Бурим Абдиу, инж.

Главен архитект: Афродита Луараси Абдиу,  арх.

Стручен соработник : МА. Арбреша Ибрахими, арх.

 

 

 

 

АКАДЕМСКИ АНГАЖМАН

 

 

ФОН Универзитет

 

Помлад асистент / Зимски семестар 2016

 

 

Предмети   / Прв циклус на студии

ПРОЕКТИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ ОБЈЕКТИ 1 (2+4)

ПРОЕКТИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ ОБЈЕКТИ 3 (2+4)

АРХИТЕКТОНСКО СТУДИО – ОПШТРСТВЕНИ ОБЈЕКТИ 3 (0+3)

 

 

Предмети   / Втор циклус на студии

 

ПРОЕКТИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ ОБЈЕКТИ 4 (2+4)

ПРОЕКТИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ ОБЈЕКТИ 6 (2+4)

 

 

 

 

 

Стручен соработник  / Летен семестар 2016

 

Предмети   / Прв циклус на студии

 

ПРОЕКТИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ ОБЈЕКТИ 2 (2+4)

ЕНТЕРИЕР - ВНАТЕРШНО УРЕДУВАЊЕ 2 (2+3)

АРХИТЕКТОНСКО СТУДИО – ВНАТРЕШНО УРЕДУВАЊЕ 2 (0+3)

ИЗБОРЕН ПРОЕКТ  (0+3)

 

 

Предмети   / Втор циклус на студии

 

ПРОЕКТИРАЊЕ НА СТАНБЕНИ ОБЈЕКТИ  4 (2+4)

ПРОЕКТИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ ОБЈЕКТИ 5 (2+4)

ПРОСТОРНИ СТРУКТУРИ   (1+1)

 

 

 

 

 

 

Стручен соработник / Зимски семестар  2015

 

Предмети   / Прв циклус на студии

ПРОЕКТИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ ОБЈЕКТИ 1 (2+4)

ПРОЕКТИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ ОБЈЕКТИ 3 (2+4)

ИСТОРИЈА НА АРХИТЕКТУРА  1 (2+2)

ИСТОРИЈА НА АРХИТЕКТУРА  3 (2+2)

 

 

Предмети   / Втор циклус на студии

 

ПРОЕКТИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ ОБЈЕКТИ 4 (2+4)

ПРОЕКТИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ ОБЈЕКТИ 6 (2+4)

ПРОЕКТИРАЊЕ НА СТАНБЕНИ ОБЈЕКТИ  3 (2+4)

ПРОЕКТИРАЊЕ НА СТАНБЕНИ ОБЈЕКТИ  5 (2+4)

 

 

 

 

ОБУКИ

 

 

РЕАЛИЗИРАНИ

 

 

06.2016- 08.2016

 

SMART CITIES

The open university / Online  course on FUTURE LEARN

ПАМЕТНИ ГРАДОВИ

Отворениот универзитет / Онлајн курс во FUTURE LEARN

 

 

 

 

Февруари , 2016

BEHIND THE SCENES AT THE 21ST CENTURY MUSEUM

University of Leicester , United Kingdom/ Online  course on FUTURE LEARN

"ЗАД СЦЕНАТА НА МУЗЕЈОТ НА 21-ОТ ВЕК"

Универзитетот во Лестер, Велика Британија / Онлајн курс во FUTURE LEARN

 

 

 

 

 

Maj , 2015

MAKE IT HAPPEN : EMPOWERING WOMEN FOR SUCCESS

Online  course on UDEMY

"НАПРАВЕТЕ ГО ТОА  ДА СЕ СЛУЧИ: ОСПОСОБУВАЊЕ НА ЖЕНИТЕ ЗА УСПЕХ"

Онлајн курс на UDEMY

 

 

 

 

 

Maj , 2015

MASS BUILDING USING AUTODESK REVIT

Online  course on UDEMY

МАСОВНИ ОБЈЕКТИ СО КОРИСТЕЊЕ НА AUTODESK REVIT "

Онлајн курс на UDEMY

 

 

 

 

 

Maj , 2015

DESIGN THINKING : INNOVATE IN STYLE  “

Online  course on UDEMY

"ДИЗАЈНСКИ РАЗМИСЛУВАЊЕ: ИНОВАЦИИ ВО СТИЛ"

Онлајн курс на UDEMY

 

 

 

 

 

Maj , 2015

ANALYSIS OF EVERYDAY THINGS

Online  course on UDEMY

"АНАЛИЗИ НА СЕКОЈДНЕВНИТЕ РАБОТИ"

Онлајн курс на UDEMY

 

 

 

 

 

Maj , 2015

SOUND AFFECT   “

Online  course on UDEMY

ЗВУЧЕНИ  ЕФЕКТИ

Онлајн курс на UDEMY

 

 

 

 

 

03-17 Јули  2011

TURKISH LANGUAGE  AND CULTURE -SUMMER COURSE

Trakya University , Edirne

ТУРСКА КУЛТУРА И ЈАЗИК - ЛЕТНА ОБУКА

Тракијски  Универзитетот , Едрене

 

 

 

 

 

19-21 Јануари 2007

Работилница за Заедничка брза проценка , во рамките на програмата “ Заеднички развој на заедницата “

Црвениот крст Гостивар,  Црвениот крст на Република Македонија

 

 

 

 

 

11-14 Ноември 2007

Раководење на млади волантери

Црвениот крст на Република Македонија, Струга

 

 

 

 

СТРУЧНИ ПРЕДАВАЊЕ

 

УЧЕСТВО  ( НЕАКТИВЕН )

 

 

03.03.2016

MBI ARKITEKTURËN  “ – GËZIM PAÇARIZI , ark.

Universiteti Shtetëror i Tetovës /Fakulteti i Shkencave të Zbatuara – Arkitekturë

Cikël ligjeratash mbi arkitekturën - FOL ! mos hesht.

ЗА АРХИТЕКТУРАТА  “ – ГЕЗИМ  ПАЧАРИЗИ  , арх.

Државниот Универзитет во Тетово/Факултетот за применети науки - Архитектура

Циклус предавања за архитектурата - Зборувај! Не  молчи.

 

 

 

 

05.04.2016

BASHKIM FAMIU –ARKITEKT , URBANIST, PEDAGOG ,POET   “ –ARBËR SADIKI, ark.

Universiteti Shtetëror i Tetovës /Fakulteti i Shkencave të Zbatuara – Arkitekturë

Cikël ligjeratash mbi arkitekturën - FOL ! mos hesht.

БАШКИМ ФЕМИУ – АРКИТЕКТ , УРБАНИСТ, ПЕДАГОГ , ПОЕТ  “ –АРБЕР САДИКИ,арх.

Државниот Универзитет во Тетово/Факултетот за применети науки - Архитектура

Циклус предавања за архитектурата - Зборувај! Не  молчи.

 

 

 

 

 

13.04.2016

MEMORIALET  –    SFIDAT E KONCEPTUALIZMIT DHE MATERIALIZMIT ARKITEKTONIK  “ – BUJAR DEMJAHA , ark.

Universiteti Shtetëror i Tetovës /Fakulteti i Shkencave të Zbatuara – Arkitekturë

Cikël ligjeratash mbi arkitekturën - FOL ! mos hesht.

СПОМЕНИЦИ – ПРЕДИЗВИКОТ НА КОНЦЕПТУАЛИЗМОТ И АРХИТЕКТОНСКОТО МАТЕРИАЛИЗАМ  “ – БУЈАР ДЕМЈАХА , арх.

Државниот Универзитет во Тетово/Факултетот за применети науки - Архитектура

Циклус предавања за архитектурата - Зборувај! Не  молчи.

 

 

 

 

 

19.04.2016

NGA PËRVOJA IME ARKITEKTONIKE – KONKURSE DHE PJESËMARRJE PUBLIKE   “ – MARTIN GULESKI , ark.

Universiteti Shtetëror i Tetovës /Fakulteti i Shkencave të Zbatuara – Arkitekturë

Cikël ligjeratash mbi arkitekturën - FOL ! mos hesht.

ОД МОЕТО АРХИТЕКТОНСКО ИСКУСТВО –  НАТПРЕВАРИ И ЈАВНИ УЧЕСТВУВАЊА  “ – МАРТИН ГУЛЕСКИ  , арх.

Државниот Универзитет во Тетово/Факултетот за применети науки - Архитектура

Циклус предавања за архитектурата - Зборувај! Не  молчи.

 

 

 

 

 

26.04.2016

TË MËSOSH ARKITEKTURË : FJALË KYÇE  “ – MINAS BAKALCHEV ,ark. ,

MITKO HADZI PULJA , ark.

Universiteti Shtetëror i Tetovës /Fakulteti i Shkencave të Zbatuara – Arkitekturë

Cikël ligjeratash mbi arkitekturën - FOL ! mos hesht.

" УЧИМЕ АРХИТЕКТУРА: КЛУЧНИТЕ ЗБОРОВИ " - МИНАС БАКАЛЧЕВ, арх. ,

МИТКО ХАЏИ ПУЉА , арх.

Државниот Универзитет во Тетово/Факултетот за применети науки - Архитектура

Циклус предавања за архитектурата - Зборувај! Не  молчи.

 

 

 

 

 

10.05.2016

MA+P, PROJEKTET E PËRZGJEDHURA ( JOIDENTITETI, FILOZOFIJA DHE PËRVOJA)“ – ILIR MURSELI , ark.

Universiteti Shtetëror i Tetovës /Fakulteti i Shkencave të Zbatuara – Arkitekturë

Cikël ligjeratash mbi arkitekturën - FOL ! mos hesht.

МА+П, ИЗБРАНИ ПРОЕКТИ ( НЕИДЕНТИТЕТОТ , ФИЛОЗОФИЈАТА И ИСКУСТВАТА ) “ – ИЛИР МУРСЕЛИ  , арх.

Државниот Универзитет во Тетово/Факултетот за применети науки - Архитектура

Циклус предавања за архитектурата - Зборувај! Не  молчи.

 

 

 

 

 

11.08.2016

THE THREE PEARLS OF MINE ( ТРИ МОИ БИСЕРИ ) “ –

ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВСКИ

Македонска Академиа на Науките и Уметноста- МАНУ , Скопје

 

 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАТУВАЊЕ

 

 

2013

Манастирскиот комплекс Tраскавец- Прилеп / Република Македонија

Ревитализација на градителско наследство

 

 

 

 

2012

Стариот амам - Охрид / Република Македонија

Конзервација и реставрација на градителско наследство

 

 

 

 

2012

Скопје - Старата скопска чаршија / Република Македонија

Документирање и истражување на градителско наследство

 

 

 

 

2012

Локалитет Стоби / Република Македонија

Документирање и истражување на градителско наследство

 

 

 

 


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?