доц. д-р Љубица Кардалеска - Радојкова Факултет за странски јазици

  • Функција: Декан
  • Образование:
  • Предмети:

Образование:

Доктор по филолошки науки -  Катедра за англиски јазик и книжевност,Филолошки факултет ,,Блаже Конески”, Универзитет ,,Св.Кирил и Методиј”, Скопје

Научна  област: Морфосинтакса, Контрастивна анализа, Специфични тешкотии со вештината читање (дислексија), Англиски јазик во струка

Професионално искуство:

Од 2007 -   Универзитет ФОН, Факултет за странски јазици;

2005 -2007   Проект на ЕУ за структурни и правни реформи, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство на РМ;

2003 - 2005 Катедра за преведување и толкување, Филолошки факултет, Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј”, Скопје;

2003 - 2004 Проект поддржан од Владата на Кралството Шведска (преку Swedish International Development Cooperation Agency-Sida);

2002 - 2004 Приватно училиште за странски јазици - Logos Oxford- Скопје;

1997 - 2002 Проект за реформи во здравствениот сектор, Проектна единица на Светска банка, Министерство за здравство на РМ.

Учество на научни и стручни собири:

2014 - Меѓународна конференција - Факултет за безбедност – Скопје;

2011 - Научен собир – Науката и современиот универзитет – Филозофски факултет, Ниш;

2010 - Меѓународна конференција – Филолошките истражувања денес - Филолошки факултет, Белград;

2010- Научен собир – Стандарднојазичната норма и македонскиот јазик / Јазикот и идентитетот – Институт за македонски јазик ,,Крсте Мисирков”, Скопје;

2009 - Меѓународен конгрес за применета лингвистика – Нови Сад;

2008- Конференција на Здружение на наставници по англиски јазик - ELTAM – Скопје;

2008- Конференција ELTA- Белград;

2003- Конференција за применета лингвистика- Херцег Нови;

2002 - Меѓународен симпозиум за билингвизам – Универзитет Виго, Шпанија;

2000-  Конференција – на тема Кохезија на текст, лексички и дискурсни маркери (посветена на проф. Абрахам Вернер), Универзитет Гронинген, Холандија.

 

Обука и пракса:

 

Област: Методика на наставата по англиски јазик

2002 - Обука и сертификат CELTA (Cambridge Certificate of English Language Teaching to Adults) - Лондон, Велика Британија

Област: Психолингвистика и дидактика

2011 Предавања на тема Билингвизам, Препознавање и превенирање проблеми во јазичниот развој кај децата, Институт за експериментална фонетика и патологија на говор, Белград;

2013 Special Educational Needs (Dealing with difficult learners - ADHD, ADD, Dyslexia, Learning styles), Британски совет, Скопје;

2013  Предавања акредитирани од Министерството за образование на Р. Србија – Менса НТЦ систем на учење – Д-р Ранко Рајовиќ;

2013  Семинар – Обука - Специфични тешкотии во учењето - Дислексија и Дисграфија - превенција, детекција, дијагностика и третман. Институт за експериментална фонетика и патологија на говор, Белград.

 

Област: Консекутивен и симултан превод/толкување:

1998 - Краков, Полска

1999 - Варшава, Полска

2001 - Талин, Естонија

2003 - Стокхолм, Шведска

 

Област: Англиски јазик во струка

2014 - Предавач во Американското катче во Скопје -  American Corner Skopje (со одобрение од Амбасадата на САД во Р. Македонија) за Курс по англиски јазик за политички науки

 

Област: Специфични тешкотии во учењето

2015 – Предавач на Семинар за Дислексија и дисграфија – организиран од Здружението за дислексија ,,Ајнштајн”

 

Студиски посети:

  • 2001 - UCLA - Лос Анџелес – САД

 

Проекти:

  • ,,Ефектите од раното учење странски јазици” – одобрен од Министерството за образование и наука на РМ
  • Истражувачки центар за ареална лингвистика, Македонска академија на науките и уметностите (МАНУ)

 

 

 

 

Научни и стручни трудови:

 

“Parallel Thinking Tools in ESP language instructionJournal of Teaching English for Specific and Academic Purposes, University of Nis, Vol. 4, no.2, 361-365, 2016;

“Points of intersection between linguistics and law-enforcement”, Меѓународен годишник на Факултетот за безбедност, 2016/2, стр. 94-100

“Individualized approach as a form of adjustment in reading instruction for dyslexic pupils” International magazine for social sciences VIZIONE Skopje 24/2015, 47-57

 “On parents’ beliefs about early second language acquisition”, Зборник на трудови – Конференција ELLSEE – Филолошки факултет, Катедра за англиски јазик, Белград, 2014;

“The impact of jigsaw approach on reading comprehension in the ESP classroom” – Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes –University of Nis, Serbia, Vol.1, no.1, 53-58, 2013;

“Active learning techniques as instructional tools aimed at fostering reading comprehension in the ESP classroom”, Department of Foreign Languages, Academy of the Interior Troops, Ministry of Internal Affairs, Kharkiv, Ukraine, 2013;

,,Воведување странски јазици на рана возраст – биолошки и социолошки фактори’’, Литературен збор (4-6), 2012;

,,Развојната дислексија како јазична тешкотија”, Литературен збор (1-3), 2012;

,,Влијанието на контрастивниот приод при совладувањето на семантичкиот опсег на англискиот сегашен перфект” -  Зборник на рецензирани трудови - Конференција - Филолошка истраживања данас,  Белград,  2012;

,,Најзастапени тешкотии при усвојувањето на компонентите на англискиот сегашен перфект од страна на говорителите со македонски мајчин јазик” – Зборник на рецензирани трудови - Меѓународен конгрес за применета лингвистика, Нови Сад, 2011;

,,Ambiguity as an instrument in verbal expression”, Komunikacija i kultura, issue II - online journal (peer-reviewed), 2011;

,,Континуитет во јазичното образование  на сите нивоа на формалниот образовен систем”, Зборник на трудови, Конференција – Наука и савремени универзитет, Ниш, 2011;

,,Јазичен пуризам и јазична глобализација врз примери од современиот македонски јазик”, Јазикот наш денешен, книга 20, Институт за македонски јазик, Скопје, 2011;

,,Статусот на негацијата во реченични структури со композитот додека не”,  Прилози на МАНУ, XXXVI, 1-2 (посветен на акад. Зузана Тополињска), 2011;

,,Специфики на говорниот развој кај близнаците”, Литературен збор (1-3), 2009;

,,Синонимските низи при усвојувањето на вокабуларот”, Литературен збор (4-6), 2009;


“Verbs + ing forms and Verbs + (to) Infinitive” - distinctions  - HUPE – Newsletter, Загреб, 2009;

,,Јазикот и социјалниот престиж”, Годишен зборник на трудови, Универзитет ФОН, 2009;

“Building and Maintaining an Adequate Vocabulary”, MELT - Newsletter, ELTA, Белград, 2008;

,,Експоненти на адверсативната релација во англискиот и во македонскиот јазик”, Slavia Meridionalis, Полска академија на науките и уметностите, 2003;

,,Формални експоненти на семантичката категорија Определеност - контрастивна анализа на употребата на членот во англискиот и во македонскиот јазик” – Зборник на рецензирани трудови, Научен собир, Adam Mickiewicz University, Познан, Полска, 2003;

 

,,Синтаксичка деривација” – превод на англиски на поглавје од едицијата ,, Полски – македонски, Граматичка конфронтација”  (бр. 6) – од акад. Зузана Тополињска, МАНУ, 2003;

,, Bilingual children”  – II Меѓународен симпозиум за билингвизам, Универзитет Виго,  Шпанија,2002;


,,Уривањето на Кулата Вавилонска – благослов или проклетство” - Зборник на трудови - Поглавје Преведување – Конференција за применета лингвистика, Нови Сад, 2001.

Универзитетски учебници:

 

Специфични тешкотии во учењето (Дислексија, Дисграфија, Дискалкулија и Диспраксија) (во ко-авторство со Александра Каровска-Ристовска и Горан Ајдински), Филозофски факултет, УКИМ, Скопје, 2016

 

Компендиум на англиски текстови  (со јазични вежби за лексика и анализа на текст)  Учебно помагало за англиски јазик во струка (Политички науки, меѓународни односи и дипломатија) (рецензиран ракопис), 2012

 

 


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?