Распореди

Глобален годишен календар 2018/19

Студентите кои пропуштиле испит кај доц. д-р Ѓорги Какашевски ќе може да полагаат во петок 21.06.2019 во 9:00 во 715.

Испитот по Педагогија за студентите од Факултетот за странски јазици (во Скопје) ќе биде спроведен на 19 јуни 2019, во 16:00, во просторија 315. 

Испитите кај проф. д-р Злате Димовски на Факултетот за детективи и безбедност ќе се спроведат на 20.06.2019 од 14:00 часот, во просторија 312.

Испитот по Педагогија за студентите од Факултетот за странски јазици (во Скопје) ќе биде спроведен на 19 јуни 2019, во 16:00, во просторија 315. 

Јазик:     Факултет:

Септемвриска сесија

Распореди на обврски 2018/19

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?