Распореди

Глобален годишен календар 2019/20

Се известуваат студентите дека предавањето по предметот Методологија на правно-почитички истражувања со акад. Владо Камбовски ќе се одржи на 20.12.2019 година во 11 часот во просторија 209, додека по предметот Правда и внатрешни работи на ЕУ на 20.12.2019 година во 12 часот во просторија 209. 

Јазик:     Факултет:

Декемвриска сесија

Настава втор циклус (зимски)

Настава зимски семестар

Распореди на обврски 2019/20

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?