Распореди

Глобален годишен календар 2016/17

Студентите од Факултетот за правни науки, Факултетот за економски науки, Факултетот за детективи и безбедност, Факултетот за спорт и менаџмент во спортот и Факултетот за информатика, предметите Англиски јазик 1 и Англиски јазик 2 ќе ги полагаат на 19.10.2016 во 11:30 во Амфитеатар 2.

Испитите кај проф. д-р Ирина Чудоска закажани за 14.10 во 12:00 се одлагаат за 18.10 во истото време.

Јазик:     Факултет:

Октомвриска сесија

Настава зимски 2016

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?