Распореди

Годишен глобален календар за академската 2015/2016

Специјално физичко образование ќе се полага во четврток (05.11.2015) во 13 часот, во салата каде што се одржува настава.

Јазик:     Факултет:

Настава втор циклус зимски

Настава зимски 2015

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?