Распореди

Глобален годишен календар 2018/19

Дополнителен термин за испитите кај доц. д-р Ѓорги Какашевски е на 14.12.2018 со почеток од 9 часот во просторија 608.

Јазик:     Факултет:

Декемвриска сесија

Настава втор циклус (зимски)

Прв колоквиум

Настава зимски семестар

Распореди на обврски 2018/19

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?