Распореди

Глобален годишен календар 2017/18

Вториот колоквиум по Методологија на НИР кај проф. д-р Ристо Малчески ќе се одржи на 14.02.2018 во 10ч во Амф2. Дополнителен термин за испитот е 28.02.2018 во 12 часот во Амф2.

Предметите кај проф. д-р Зунун Зунуни ќе се одржат на 22.02.2018 во 12:00 во просторија 410.

Дополнителен термин за испитот Информатички технологии кај доц. д-р Ѓорги Какашевски е 22.02.2018 во 10ч во 715.

Јазик:     Факултет:

Настава летен семестар

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?