Листа на признаени испити за двете конференции

Почитувани,

Во прилог ви ги доставуваме предметите (еден предмет по семестар) на кои ќе може да се побара признавање на испит-дел од испит, со сертификат од зимските конференции односно кредити. Крајниот рок за регистрација е 31 декември. останатите детали за конференциите може да ги прочитате на овој ЛИНК

Предмети од на кои ќе може да се валоризира сертификатот од Зимската школа ФОН Универзитет и Универзитeтoт во Валенсија:

1 семестар

Трговско право

Е-општество

2 семестар

Економика на претпријатијата

3 семестар

Меѓународна економија

Основи на менаџмент

Однесување на потрошувачите

4 семестар

Јавни финансии

Менаџмент на мал бизнис

Е-комерц

5 семестар

Применета економија

Микроекономија

Меѓународни финансии

Претприемништво

Маркетинг менаџмент

6 семестар

Политика на цени

Развој на економската мисла

Организациско однесување 

7 семестар

Локални финансии

Меѓународен менаџмент

Деловно комуницирање

8 семестар

Менаџмент со ризик

Проектен менаџмент

Лидерство

Прв циклус:

 • „Информатички технологии“од прва
 • Административно право материјало и процесно 3 кредити (адм. материјално право) да полага процесно.
 • Етика и деонтолгогија - се признава како положен 

Втор циклус:

 • Етика и деонтологија:  се признава како положен (правници)
 • Административно право материјало и процесно 3 кредити (адм. материјално право) да полага процесно.(детективи)

Предметот на сите студиски програми од прв циклус студии на сите факултети:

„Информатички технологии“од прва година- сертификатото ќе се користи во замена за поени за семинарска работа и активности 

Предмети од Факултетот за дизајн и мултимедија на кои ќе може да се валоризира сертификатот од Зимската школа ФОН Универзитет и Бертоне Дизајн:

 • I семестар: Визуелна комуникација - проф. д-р Катерина Апостолска
 • II семестар: Техники на цртање 2 - доц. м-р Антонио Аранѓеловиќ
 • III семестар: Техники на сликање 1 - доц. м-р Милош Милосављевиќ
 • IV семестар: Техники на сликање 2 - доц. м-р Милош Милосављевиќ
 • V семестар: Маркетинг во дизајнот - доц. м-р Тања Пепељугоска
 • VI семестар: Дигитална фотографија 2 - доц. м-р Игор Шокаровски
 • VII семестар: Адвертајзинг и ПР - проф. д-р Марија Ветероска Трпкоски
 • VII семестар: Технологија на дизајн на текстил - проф. м-р Жанета Спировска
 • VIII семестар: Комуникациски дизајн - проф. м-р Стефан Јакимовски
 • VIII семестар: Модна илустрација -
 • IX семестар: Креирање на корпоративен идентитет - проф. м-р Стефан Јакимовски
 • IX семестар: Модна фотографија - доц. м-р Игор Шокаровски
 • X семестар: Ликовна естетика во дизајнот - доц. м-р Милош Милосављевиќ

Листа на предмети за студентите на Факултетот за архитектура

Прва година :

Ликовно изразување 1 

Ликовно изразување 2 

Втора година :

Основи на урбанизам  1 

Основи на урбанизам  2

Трета година :

Проектирање општествени објекти  3  

Четврта  година :

Одбрани делови од урбанистичко проектирање 

Одбрани делови од урбанистичко планирање  

Петта година :

Одбрани делови од пејсажна архитектура   

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?