Вонредна мартовска испитна сесија

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ НА ФОН УНИВЕРЗИТЕТ ЗАПИШАНИ НА ПРВ И ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ ДЕКА ВОНРЕДНАТА МАРТОВСКА ИСПИТНАТА ЌЕ СЕ ОРГАНИЗИРА ВО ПЕРИОДОТ ОД 27-31 МАРТ 2017 ГОД.
 
СОГЛАСНО ВЕЌЕ ВОСПОСТАВЕНАТА ДИНАМИКА ВЕ ИЗВЕСТУВАМЕ ДЕКА НАЈПРВО СЕ ВРШИ УПЛАТА НА ИСПИТИТЕ КОИ ПЛАНИРАТЕ ДА ГИ ПОЛАГАТЕ КАКО И РАТИ ЗА ШКОЛАРИНА НА ОНИЕ СТУДЕНТИ НА КОИ ИСТАТА ИМ ДОСПЕАЛА. ПЛАЌАЊЕТО ЌЕ СЕ ВРШИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 11-24 МАРТ 2014 ГОД.
 
ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТИТЕ СЕ ВРШИ ИСКЛУЧИВО ВО СИСТЕМОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ПРИЈАВУВАЊЕ НА STUDENT.FON.EDU.MK  ОД 20 ДO 27 МАРТ. 

ПРИЈАВУВАЊЕ НА ЕДЕН ИСПИТ ИЗНЕСУВА 1510 ДЕНАРИ НА ЖИРО СМЕТКА НА ФОН УНИВЕРЗИТЕТ И 50 ДЕНАРИ ЗА ТАКСЕНА МАРКА НА СМЕТКА НА БУЏЕТ НА РМ. 

ЗАБЕЛЕШКА:СЕ МОЛАТ СТУДЕНТИТЕ ДА СЕ ПРИДРЖУВААТ НА ПЛАКАЊЕ НА ШКОЛАРИНА ВО СПРОТИВНО ЌЕ ИМААТ ПРОБЛЕМ СО ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ.​

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?