Втор колоквиум за прв и втор циклус на студии

Почитувани колеги,

Динамиката за полагање втор колоквиум за прв и втор циклус ќе се одвива на следниов начин:

Колоквиумската недела ќе се спроведе од 29.05 до 06.06 2017. 


Уплаќање за ратата за школарина како и за пријавување колоквиуми се врши од 22.05 до 29.05.

Колоквиум чини 460 денари

Откако ќе ги платите испитите и колоквиумите, истите ги пријавувате во електронскиот систем кој ќе биде отворен од 22 до 27 мај 2017.

Полагањето на колоквиумите ќе биде согласно распоредот кој ќе биде објавен на интернет страницата на ФОН во делот Распореди.

Информации за вашите финансии можете да добиете и телефонски на 02 2 44 55 14 или 02 2 44 56 06

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?