Пријава на специјалистички и магистерски труд

Почитувани,

Ве известуваме студентите на втор циклус на студии е потребно да пријават специјалистички труд или магистерски труд преку архивата на Универзитетот.

1. За да пријавите специјалистички труд или магистерски труд, потребно е да го имате запишано тековно 8-ти семестар (за студентите во 4-та година) односно 10- ти семестар (за студентите во 5-та година) во академската 2017-2018г. 

2. Студентите кои се во 4-та година а планираат следната да продолжат на магистерски, немаат обврска да бранат специјалистички труд.

3. Потребно е да одберете ментор од редот на професорите од вашиот факултет и во договор со менторот да одберете тема за трудот

4. Пријавата на темата се одвива преку архива со уплатница од 9255 денари за специјалистички труд, односно 18.510 денари за магистерски труд.

5. Правилникот за подготвување на трудот, форматот, содржината и самата одбрана може да го преземете на овој ЛИНК

6. Доколку пријавувате тема надвор од предвидениот рок од 30 април а задоволени се условите во точка 1 од ова соопштение, возможно е да нема ментор на располагање во следните 6 месеци.

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?