Мајска испитна пред сесија

Се известуваат студентите дека вонредната мајска испитна пред сесија ќе се организира во периодот од 14.05.2018 заклучно со 18.05.2018 год.

Ве известуваме дека во оваа сесија студентите ќе може да ги полагаат и испитите од летниот семестар кои заради оправдани причини ќе бидат спречени да полагаат во јунска сесија.

Уплата, логирање и пријавување на испит за мајска испитна пред сесија ќе се врши во периодот од 03.05.2018 до 11.05.2018 год. ИСКЛУЧИВО ПРЕКУ ВАШИОТ ЕЛЕКТРОНСКИ ИНДЕКС. Доколку имате проблеми со електронскиот индекс испити може да пријавите и на студентски прашања. Студентите кои не пријавиле испит заклучно со 11.05.2018 нема да имаат право да полагаат.

Уплатата за испит изнесува 1510 ден. Студентите со неподмирени долгови за школарина или незапишан семестар нема да имаат можност за полагање.

Уплатата за школарина, семестрални трошоци и испити се врши на посебни уплатници на жиро сметката на ФОН - 300-000-003-207-729 Депонент Комерцијална Банка.

Проверка на вашите финансии можете да извршите во службата за сметководство или на 02/ 2 44 55 14

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?