Известување за сите студенти на ФОН

Почитувани,

Ве известуваме дека од 9 јули до 29 август трае летниот распуст за студентите. Во овој период Универзитетот ќе функционира во редуциран капацитет. Односно секој работен ден од 09 до 15 часот преку дежурните служби. Септемвриската испитна сесија почнува на 10 септември, а пријавување на испити од 29 август.

Во прилог следува известување за СИТЕ СТУДЕНТИ И НИВНИТЕ ОБВРСКИ. Ве замолуваме детално да постапите по ова соопштение!

Истовремено ве замолуваме во текот на оваа недела сите студенти кои имаат потреба од итни административни потврди, делумни уверенија и останати административни услуги вклучувајќи и архива, да го искористат периодот до 6 јули да ги завршат истите навремено.

СТУДЕНТИТЕ НА ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ ВО ПРВА И ВТОРА ГОДИНА НА СТУДИИ ТРЕБА ДА ПОСТАПАТ И ПО СЛЕДНОВО СООПШТЕНИЕ КОЕ Е ОБЈАВЕНО НА ОВОЈ ЛИНК

Студентите во 4та година на студии треба да постапат по следново соопштение КОЕ Е ОБЈАВЕНО НА ОВОЈ ЛИНК

Студентите во 5та година на студии треба да постапат по следново соопштение КОЕ Е ОБЈАВЕНО НА ОВОЈ ЛИНК

Студентите кои се со статус СПОРЕН треба да постапат по следново соопштение КОЕ Е ОБЈАВЕНО НА ОВОЈ ЛИНК

Во периодот на летниот распуст службите се достапни и на следниов начин:

Скопје - Централа: 02 2 44 55 55 или 070 345 999

Одделение Струга - Дежурни телефони 078 432 132, 070 362 348 и 071 261 641

Одделение Струмица - 070 284 063 и 076 358 100

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?