Линкови за тестови за стипендии за магистерски студии

Почитувани,

Во прилог следуваат линковите до тестовите за првото тестирање за стипендии за магистерски студии. 

Секој апликант има право да се тестира само еднаш на еден факултет. Системот автоматски ќе ги одбие сите кандидати од иста IP адреса или повеќе обиди за тестирање. 

Линкот за факултетот за кој ќе се тестирате ќе биде активен точно во 19 часот.

На почетокот на тестот внесете го вашето име и презиме и email адресата која сте ја внеле при регистрација во системот за аплицирање. 

Линковите за сите тестови може да ги најдете и на интернет страницата на ФОН на следниов линк:

ЛИНКОВИ ЗА ТЕСТОВИ:

Линк за тест за Факултет за Правни науки: https://www.classmarker.com/online-test/start/?quiz=fym57f36bfd94c40

Линк за тест за Факултет за Економски науки: https://www.classmarker.com/online-test/start/?quiz=vqp57f3716b6a3e1

Линк за тест за Факултет за Информатика: https://www.classmarker.com/online-test/start/?quiz=hfc57f37bc2ce2fa

Линк за тест за Факултет за Дизајн и мултимедија: https://www.classmarker.com/online-test/start/?quiz=te757f377f8ac43c

Линк за тест за Факултет за Странски јазици: https://www.classmarker.com/online-test/start/?quiz=3bx57f372c83b962

Линк за тест за Факултет за Политички науки: https://www.classmarker.com/online-test/start/?quiz=9m657f378dc70376

Линк за тест за Факултет за Детективи и безбедност: https://www.classmarker.com/online-test/start/?quiz=dt657f398ba4c5fb

Линк за тест за Факултет за Спортски менаџмент: https://www.classmarker.com/online-test/start/?quiz=cj657f37349527ff

Линк за тест за Факултет за Архитектура: https://www.classmarker.com/online-test/start/?quiz=64x5bd714a1e5b1d

Службите се до 20 часот стојат на располагање на fonstipendii@fon.edu.mk или 070 345 999 

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?