Вонредна мајска испитна сесија

Се известуваат студентите дека вонредната мајска испитна сесија ќе се организира во периодот од 06.05 до 10.05.2019

 

Уплата, логирање и пријавување на испит за мајската испитна сесија ќе се врши во периодот од 24 април до 03 мај 2019. ИСКЛУЧИВО ПРЕКУ ВАШИОТ ЕЛЕКТРОНСКИ ИНДЕКС. Доколку имате проблеми со електронскиот индекс испити може да пријавите и на студентски прашања. 

Уплатата за испит изнесува 1510 ден. Студентите со неподмирени долгови за школарина или незапишан семестар нема да имаат можност за полагање.

Уплатата за школарина, семестрални трошоци и испити се врши на посебни уплатници на жиро сметката на ФОН - 300-000-003-207-729 Депонент Комерцијална Банка.

Проверка на вашите финансии можете да извршите во службата за сметководство или на 02/ 2 44 55 14

 

 

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?