Пријава на дипломски труд за апсолвенти

Почитувани апсолвенти,

Ве известуваме дека во периодот до 15 јуни студентите на прв циклус на студии е потребно да пријават дипломски труд преку архивата на Универзитетот.

1. За да пријавите дипломски труд, потребно е да го имате запишано тековно 6-ти семестар во академската 2018-2019г. односно 8-ми семестар на факултетот за странски јазици.

2. Сите испити од прв и втора година треба да ви се положени

3. Потребно е да одберете ментор од редот на професорите од вашиот факултет и во договор со менторот да одберете тема за дипломска работа

4. Пријавата на темата се одвива преку архива со уплатница од 3080 денари.

5. Правилникот за подготвување на дипломската работа, форматот, содржината и самата одбрана може да го преземете на овој ЛИНК

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?