Септемвриска испитна сесија 2018/2019

СЕПТЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 2018/2019

СE  ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ДЕКА СЕПТЕМВРИСКАТА  ИСПИТНА СЕСИЈА ЌE СЕ ОРГАНИЗИРА ВО ПЕРИОДОТ   ОД  10.09.2019  ЗАКЛУЧНО СО  24.09.2019 ГОД.

УПЛАТАТА  И ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИТЕ ЗА СЕПТЕМВРИСКАТА  ИСПИТНА СЕСИЈА  ЌЕ СЕ ВРШИ ОД 02.09.2019  ДО  06.09.2019 ГОД. 
ЗА ИСПИТ ОД АКАДЕМСКАТА 20
18/2019 ГОД. СЕ УПЛАТУВА 630,00 ДЕН. ДИФЕРЕНЦИЈАЛЕН ИСПИТ ОД ПРЕТХОДНИТЕ ГОДИНИ СЕ УПЛАТУВА 1510,00 ДЕН. 

 

Забелешка: се молат студентите да се придржуваат до роковите за плаќање на депозитот од школарина за наредната академска година и уплатите на испити. во спротивно ќе нема да може да пријават испити​.

 

 

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?