Септемвриска испитна сесија

СE ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ДЕКА СЕПТЕМВРИСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА ЌE СЕ ОРГАНИЗИРА ВО ПЕРИОДОТ ОД 10.09.2019 ЗАКЛУЧНО СО 24.09.2019 ГОД.

УПЛАТАТА И ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИТЕ ЗА СЕПТЕМВРИСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА ЌЕ СЕ ВРШИ ДО 06.09.2019 ГОД. ПОРАДИ НАДГРАДБА НА СИСТЕМОТ ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТИТЕ ЌЕ СЕ ВРШИ НА ШАЛТЕРИТЕ НА СТУДЕНТСКА СЛУЖБА. ЗА ИСПИТ ОД АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОД. СЕ УПЛАТУВА 630,00 ДЕН. ДИФЕРЕНЦИЈАЛЕН ИСПИТ ОД ПРЕТХОДНИТЕ ГОДИНИ СЕ УПЛАТУВА 1510,00 ДЕН.

Забелешка: се молат студентите да се придржуваат до роковите за плаќање на депозитот од школарина за наредната академска година и уплатите на испити. во спротивно ќе нема да може да пријават испити

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?