Упис на постдипломски студии 2019-2020

Ве известуваме во тек е уписот на студенти на последипломски студии односно:

- 4та година (специјалистички студии) за додипломците со завршени 3 годишни студии и 180 кредити

- 5та година (магистерски студии) за дипломците со завршени 4 годишни студии по стар систем или ЕКТС (3 години додипломски + 1 година специјалистички, вкупно 240 кредити). 

Факултети на кои се врши упис:

Правно -политички науки

Економски науки

Информатика

Дизајн и мултимедија

Факултет за странски јазици

Детективи и безбедност

Спортски менаџмент

Архитектонски факултет

Школарината за 4та година изнесува 92.550 денари.

Начин на плаќање:

1. На две рати:

- Првата рата при упис од 46.275 денари;

- Втората рата од 46.275 денари, уплата до 30.01.2020 година;

2. За целосна уплата следува попуст од 6170 денари.

3. На студентите на ФОН Универзитет им се овозможува да добијат по брза постапка субвенциониран студентски кредит преку ХАЛК Банка. Универзитетот ја покрива каматата за одобрениот кредит. Студентите на овој начин плаќаат на рати. Повеќе прочитајте со кликнување на овој ЛИНК. 

Школарината за 5та година изнесува 123.400 денари.

Начин на плаќање:

1. На две рати:

- Првата рата при упис од 61.700 денари;

- Втората рата од 61.700 денари, уплата до 30.01.2020 година;

2. За целосна уплата следува попуст од 6170 денари.

3. На студентите на ФОН Универзитет им се овозможува да добијат по брза постапка субвенциониран студентски кредит преку ХАЛК Банка. Универзитетот ја покрива каматата за одобрениот кредит. Студентите на овој начин плаќаат на рати. Повеќе прочитајте со кликнување на овој ЛИНК. 

Напомена: При упис за 4та и 5та година во зимски семестар се врши уплата од 800 денари за дополнителни административни трошоци.

Документи потребни за упис:

1. Решение за положени испити од прв циклус (3 или 4 години)

2. Копија од диплома

3. Извод од матична книга на родени

4. Државјанство

5. Уплатница за депозит (46,275 за 4та или 61,700 за 5та година на студии) 

6. Приемен лист (се добива на студентски прашања)

Доколку ви се потребни дополнителни информации, надлежните служби ви стојат на располагање на info@fon.edu.mk или 02 2 44 55 03 или 070 345 999

Упис на SWISS UMEF University, од Женева, Швајцарија

Ве известуваме во тек е уписот на студенти на последипломски студии односно:

- 5та година (магистерски студии) за дипломците со завршени 4 годишни студии по стар систем или ЕКТС (3 години додипломски + 1 година специјалистички, вкупно 240 кредити). 

Факултети на кои се врши упис:

Правно -политички науки

Економски науки

Школарината за 5та година изнесува 2200 евра, по курс на Нродна Банка на денот на склучување на договорот.

Начин на плаќање:

1. На две рати:

- Првата рата при упис од 1100 евра;

- Втората рата од 1100 евра, уплата до 01.03.2020 година;

2. За целосна уплата следува попуст од 100 евра;

3. На идните студенти на ФОН Универзитет им се овозможува да добијат по брза постапка студентски кредит за студии со 0% каматна стапка преку ХАЛК Банка. Универзитетот ја покрива каматата за студии. Студентите на овој начин плаќаат на 12 рати по 100 евра месечно со 6 месеци грејс период. Повеќе прочитајте со кликнување на овој ЛИНК. 

Документи потребни за упис:

1. Решение за положени испити од прв циклус (3 или 4 години)

2. Копија од диплома

3. Извод од матична книга на родени

4. Државјанство

5. Уплатница за депозит (прва рата уплата од 1100 евра) 

6. Приемен лист (се добива на студентски прашања)

7. Копија од лична карта или пасош

8.Три фотографии

9. Сертификат за познавање англиски јазик

10. Мотивациско писмо

11. Биографија

Доколку ви се потребни дополнителни информации, надлежните служби ви стојат на располагање на info@fon.edu.mk или 02 2 44 55 03 или 070 345 999

Упис на CIFE, Ница

Ве известуваме во тек е уписот на студенти на последипломски студии односно:

- 5та година (магистерски студии) за дипломците со завршени 4 годишни студии по стар систем или ЕКТС (3 години додипломски + 1 година специјалистички, вкупно 240 кредити). 

Факултети на кои се врши упис:

Правно -политички науки

Школарината за 5та година изнесува 2200 евра, по курс на Нродна Банка на денот на склучување на договорот..

Начин на плаќање:

1. На две рати:

- Првата рата при упис од 1100 евра;   

- Втората рата од 1100 евра, уплата до 01.03.2020 година;

2. За целосна уплата следува попуст од 100 евра;

3. На студентите на ФОН Универзитет им се овозможува да добијат по брза постапка субвенциониран студентски кредит преку ХАЛК Банка. Универзитетот ја покрива каматата за одобрениот кредит. Студентите на овој начин плаќаат на рати. Повеќе прочитајте со кликнување на овој ЛИНК. 

Документи потребни за упис:

1. Решение за положени испити од прв циклус (3 или 4 години)

2. Копија од диплома

3. Извод од матична книга на родени

4. Државјанство

5. Уплатница за депозит (прва рата уплата од 1100 евра) 

6. Приемен лист (се добива на студентски прашања)

7. Копија од лична карта или пасош

8.Три фотографии

9. Сертификат за познавање англиски јазик

10. Мотивациско писмо

11. Биографија

Доколку ви се потребни дополнителни информации, надлежните служби ви стојат на располагање на info@fon.edu.mk или 02 2 44 55 03 или 070 345 999

 

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?