Соопштение за префрлување на студенти (трансфер)

 

Фон Универзитет овозможува префлување (трансфер) на студенти на прв и втор циклус, кои студираат на други Универзитети/ Факултети, од земјата и странство.

Потребно е кандидатите да имаат заверено зимски семстар во академската 2019-2020 на Универзитетот / Факултетот кадешто студираат. Заверката на семестарот се докажува со потврда издадена од Универзитетот / Факултетот каде што студираат.  Рокот за аплицирање е до 29.01.2020.

Повеќе информации на тел: 02 244 55 55/ 505/ 501/ 503; 070 345 999.

 

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?