X
press enter »
MK
EN

ONLINE CLASSES FOR
STATE GRADUATION

NEWS

AUE-FON University

Keep up to date with the news of AUE – FON University!

BEST VALUE UNIVERSITY

AUE-FON consistently ranks among the best for educational quality, affordability and career outcomes.

Estimate cost

АЛУМНИ

Студентите - дел од големото семејство на АУЕ- ФОН

Студентски
глас

СТУДЕНТСКИ ГЛАС е анонимен! ГЛАСOT на студентите за сите отворени прашања, дилеми, непријатни искуства, критика, но и за пофалби или нови иницијативи.