X
press enter »
MK
EN

Студии

Добредојдовте на Американскиот Универзитет на Европа - ФОН .

Нашата наставна програма е дизјанирана на либерален и флексибилен начин. Ова овозможува слобода во изборот и комбинација на предмети од повеќе факултети. Истовремено, студентите имаат можност  да го организираат своето слободно време и соодветно да го планираат со времето за учење и работа, а со цел постигнување на ефикаснсот. 

Богатиот избор на предмети им дава можност на студентите да истражуваат повеќе дисциплини, напоредно со стекнувањето продлабочено знаење во едно примарно концентрирано подрачје. 

Одбери го АУЕ- ФОН !