Студии

Добредојдовте на Американскиот Универзитет на Европа - ФОН .
Универзитетот овозможува студии на англиски, македонски и албански јазик. 

Изберете насока на додипломски или постдипломски студии на една од понудените акредитирани студиски програми. 

Студирањето на АУЕ ФОН се спроведува согласно Болоњскиот процес, со примена на Европскиот кредит трансфер систем и од оваа година со студии согласно американскиот систем на образовние.

Одберете некоја од нашите наставни програми и придружете ни се на патот кон нашиот заеднички успех. 

Одбери го АУЕ- ФОН ! 

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?