X
press enter »
MK
EN

Инсталација и линкови

Инсталација

Инсталацијата на најновата верзија на Edubuntu (8.10) се состои во следниве чекори:

  • Превземете ја датотеката за инсталационото CD за Ubuntu од тука.
  • Снимајте го CD-то со инсталацијата за Ubuntu.
  • Превземете ја датотеката за додатното CD за Edubuntu од тука.
  • Снимајте го CD-то со додатокот за Edubuntu.
  • Инсталирајте го оперативниот систем Ubuntu.
  • Кога ќе биде стартуван оперативниот систем Ubuntu, вметнете го во компјутер додатното CD за Edubuntu. Автоматски ќе се отвори дијалог со дополнителни апликации од Edubuntu пакетот. Селектирајте ги потребните и инсталирајте ги.

Напомена: Доколку сметате дека опишаните чекори не можете да ги направите, обратете се кај стручно лице.

Линкови