X
press enter »
MK
EN

Реализација на проектот

Главен и одговорен уредник
проф. д-р Симе Арсеновски

Режија
Ѓорги Какашевски

Соработници
Мимица Папазова - Наумовска
м-р Татјана Стојческа

Сценарио според книгата
Edubuntu Linux & Open Office
од С. Арсеновски и Ѓ. Какашевски

Анимации
Анита Андоноска
Марко Марковски

Водители
Фросина Антоновска
Елена Милошевска – Сталеска
Леон Бакрачески
Ива Какашевска
Јован Јаневски
Горан Трајковски

Шпици
Илија Тодоровски

Камера
Златко Николовски

Монтажа
Никола Славковски

Проект на
Министерство за информатичко општество

Продукција
ФОН Универзитет
2009