X
press enter »
MK
EN

Емисии

Бр. Емисија
1 Вовед
2 Основни елементи
3 Прелистувач на датотеки Наутилус
4 Уредување на работна околина
5 Конфигурирање на системот
6 Мултимедија
7 Firefox
8 Клиент за е–пошта Evolution
9 Програма за брзи пораки Pidgin
10 Open Office Writer
11 Open Office Writer
12 Open Office Writer
13 Open Office Calc
14 Open Office Calc
15 Open Office Calc
16 Open Office Impress
17 Open Office Impress
18 Open Office Draw
19 Open Office Draw
20 Информатика GIMP
21 Информатика Q cad
22 Open Office Base
23 Информатика Scribus
24 Информатика Lazarus
25 Информатика Lazarus
26 Математика KIG
27 Математика Geogebra
28 Математика Geogebra
29 Математика Dr. Geo
30 Физика Phet
31 Физика Phet
32 Математика KmPlot
33 Информатика Inkscape
34 Хемија Kalzium
35 Хемија Chemtool
36 Музичко Solfege
37 Латински Klatin
38 Moodle
39 Moodle
40 Одјавна емисија