X
press enter »
MK
EN

Контакт информации

Американски универзитет на Европа-ФОН Скопје

Адреса: ул. Киро Глигоров 5 1000 Скопје

 

ИНФОРМАЦИИ ЗА УПИСИ

Телефонски број: 070/345-999

Е-маил: upisi@fon.edu.mk

 

ИНФОРМАЦИИ

E-mail: info@fon.edu.mk

 

ЦЕНТРАЛА

Тел. 070/ 345 - 999 или 02/2445 - 503

 

ФИНАНСИИ: 02/ 2445-606 или 02/2445-515

E-mail: sejhan.asoska@fon.edu.mk

E-mail: magdalena.nikolovska@fon.edu.mk

 

СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА:

02/ 2445 - 524
02/ 2445 - 525
02/ 2445 - 601

02/ 2445 - 623  


Електронски адреси (e-mail) на референти по факултети

Факултет за Правни и политички науки

daniela.bozinovska@fon.edu.mk

Факултет за Економски науки

zana.gorgievska@fon.edu.mk 

Факултет за Информатика

daniela.bozinovska@fon.edu.mk

Факултет за Дизајн и мултимедија

zana.gorgievska@fon.edu.mk

Факултет за странски јазици

meriem.mustafce@fon.edu.mk

Факултет за Детективи и безбедност

daniela.spirovska@fon.edu.mk

Факултет за Спортски менаџмент

meriem.mustafce@fon.edu.mk

Архитектонски факултет

daniela.spirovska@fon.edu.mk

ПРАВНА СЛУЖБА: 02/ 2445 - 510 и 02/ 2445 - 577

АРХИВА: 02/ 2445 - 522

Службено лице за посредување со информации од јавен карактер:

Верче Георгиевска Рупиќ

e-mail: verce.georgievska@fon.edu.mk

тел: 071/200-014

Службено лице за заштитено внатрешно пријавување

 лице за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно пријавување

Сашо Ѓурчиновски

e-mail: saso.gurcinovski@fon.edu.mk

тел: 071/333-434 

Oвластено лице за прием на пријави на корупција

Проф. д-р Александра Србиновска Дончевски

e-mail: aleksandra.srbinovska@fon.edu.mk

 

ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА

E-mail: support@fon.mk

Одделение Струга

Адреса: Ул. „ЈНА“ б.б. 3660 Струга
Тел: (046) 785 045