X
press enter »
MK
EN

Контакт информации

Американски универзитет на Европа-ФОН Скопје

Адреса: ул. Киро Глигоров 5 1000 Скопје

 

ИНФОРМАЦИИ ЗА УПИСИ

Телефонски број: 070/345-999

Е-маил: upisi@aue.edu.mk

 

ИНФОРМАЦИИ

E-mail: info@fon.edu.mk

 

ЦЕНТРАЛА

Тел. 070/ 345 - 999 или 02/2445 - 503

 

ФИНАНСИИ: 02/ 2445-606 или 02/2445-515

E-mail: sejhan.asoska@fon.edu.mk

E-mail: magdalena.nikolovska@fon.edu.mk

 

СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА:

02/ 2445-524
02/ 2445-525
02/ 2445-601
02/ 2445-605
02/ 2445-607
02/ 2445-632

Електронски адреси (e-mail) на референти по факултети

Факултет за Правни и политички науки

daniela.bozinovska@fon.edu.mk

Факултет за Економски науки

zana.gorgievska@fon.edu.mk 

Факултет за Информатика

daniela.bozinovska@fon.edu.mk

Факултет за Дизајн и мултимедија

zana.gorgievska@fon.edu.mk

Факултет за странски јазици

meriem.mustafce@fon.edu.mk

Факултет за Детективи и безбедност

daniela.spirovska@fon.edu.mk

Факултет за Спортски менаџмент

meriem.mustafce@fon.edu.mk

Архитектонски факултет

daniela.spirovska@fon.edu.mk

ПРАВНА СЛУЖБА: 02 2445510

АРХИВА: 02 2445-522

ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА

E-mail: support@fon.mk

Одделение Струга

Адреса: Ул. ЈНА б.б. 3660 Струга
Тел: (046) 785 045