Историјат

Се родивме 2003 како Факултет за општествени науки ФОН.

Се до април месец 2020 година кога универзитетот ФОН донесе одлука да го промени своето име во Американски универзитет на Европа– ФОН ( American University of Europe - FON ), AUE- FON.

АУЕ - ФОН е комплетна институција која оди во чекор со современите светски едукативни трендови. После 17 години од постоење универзитетот од оваа година ја започна трансформацијата и имплементацијата во американски систем на образование кое треба да биде комплетирана со завршување на 2020-2021 година. 

 

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?