ЗА НАС

Американскиот универзитет на Европа- ФОН е првиот приватен универзитет во Република Северна Македонија. Се роди во 2003 година како факултет за општествени науки. Се до април 2020 година каде универзитетот ФОН донесе одлука да го промени своето име во Американски универзитет на Европа– ФОН ( American University of Europe - FON ), AUE- FON.

Оваа стратешка определба со воведување и трансформација во американски систем на образование ќе трае во семестрите кои следуваат, односно со завршувањето на 2020/2021 година треба да биде комплетиран целиот процес кој треба да биде проследен со соодветни меѓународни акредитации во САД и во Европа согласно највисоките образовни стандарди.

Промените ги најавивме уште на почетокот на годинава на меѓународниот симпозиум по повод денот на образованието 24 јануари, кога беше промовиран и новиот одбор за доверба (board of trustees) во кој учествуваат еминентни претставници од повеќе сфери на општествениот живот: 10 добитници на Нобелова награда , голем број на професори на истакнати универзитети ( како Лондонската школа по економија),  поранешни и сегашни раководители на значајни глобални институции како што се (УНЕСКО, ММФ и други) сегашни и поранешни министри за образование (на Франција, Гвинеја, Буркина Фасо, Доминиканска Република), истакнати светски реномирани научници, поранешни тренери и спортисти, фондации и бизнисмени.

Со оваа промена создаваме можност за компетитивност, подготвување за реалниот професионален живот преку спојот на теоријата и праксата, квалитетот на студиите, прогресивните услови за работа и учење. Создаваме интелигенција со интегритет за иднината. Создаваме наш македонски бренд кој е познат и признат во целиот свет. 

Посебен акцент во обмислувањето на овој иновативен пристап и систем на образование е ставен на практичната примена на образованието во компаниите и инвеститорите, каде на студентите ќе им се понуди нова можност за интерактивна соработка во доменот на профилирање на кадрите,, стручно усовршување и доживотно учење.

Како и во изминативе 17 години, универзитетот ќе продолжи со својата посветеност во доменот на социјалната одговорност, преку имплементација на програми за стипендирање и давање поддршка на социјално загрозени категории.

Оваа трансформација сметаме дека е значаен чекор и поттик и за македонскиот образовен простор, со само една цел - да се зајакне квалитетот на образованието и да се промовира науката. За сега, Американскиот Универзитет на Европа – ФОН , продолжува да работи со сегашните и идните студенти, со 9-те факултети и повеќе од 45 насоки, со исклучително атрактивни можности за учење и трансфер на знаења од страна на еминентни домашни и странски професори, нобеловци,експерти, како и личности од светот на бизнисот и практиката, за во иднина само небото да биде граница!

Ги поместуваме границите кон нови хоризонти! 

 

 

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?