Последипломски студии

 

Американскиот Универзитет на Европа - ФОН ви нуди можност за студирање на последипломски студии (втор циклус на студии) на следните факултети:

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?