X
press enter »
MK
EN

UNESCO - Project

“Free resources for technology enhanced creative teaching in primary and secondary schools”

Програма за партиципација 2010-2011

Цел на проектот: Креативната примена на ИКТ ( Информатички и комуникациски технологии) во образованието е обично обременета со големи трошоци за лиценциран софтвер. Овој проект е фокусиран на алтернатива која значи примена на голем број постоечки, т.н. слободен софтвер за образование, кој е со врвен квалитет и бесплатен. Оваа идеја се надоврзува на Националната стратегија за употреба на отворени оперативни системи. Нашиот проектен тим, со големо искуство и знаење од областа на ИКТ во образованието, ќе развие Интернет портал каде ќе се промовира употребата на: отворени текстови, книги, линкови кон слободен софтвер за образование, снимени лекции, софтверски решенија, успешни примери. Порталот ќе се одржува на Македонски и на Албански јазик.

Време за имплементација: до крајот на 2011 година

Носител: Факултет за Информатика, Проф. Д-р Солза Грчева