X
press enter »
MK
EN

COST Action IS1004 WEBDATANET

Проф. д-р Солза Грчева е избрана да биде член на комитетот на Европската COST Акција IS1004 WEBDATANET, каде членуваат 22 земји од Европа. Проектот трае до средината на 2015 година. Ова е уште една големo признание, но и нова можност за унапредување на информатичката наука на ФОН Универзитетот

Линк до проектот:

COST Action IS1004 WEBDATANET