Climate for children

Натпреварот Apps for Climate којшто го организира Светска Банка се состои во развивање на апликации во којшто најголем акцент се става на оригиналноста на идејата. Во натпреварот учествуваат голем број интузијасти, студенти и развивачи на софтвер.

Нашата апликација се нарекува Climate for Children. Целта на оваа апликација е да се направи прототип на мултимедијални интерактивни презентации и игри кои ќе се користат на интерактивните табли во училиштата. Овие презентации користат различни групи на отворени податоци така што ќе го направат процесот на учење доста поинтересен за учениците, ќе ја зголемат нивната мотивација, ќе ги запознаат со последиците од климатските промени и како може тие да придонесат во овој процес. За повеќе информации поврзани со апликацијата кликнете тука.

Доколку Ви се допаѓа нашата апликација, ќе Ве замолиме да го следите упатството подолу и да гласате за нас! Овие натпревари не секогаш добиваат голем број на гласови, така вашиот глас може многу да ни помогне!

Кратко упатство за гласање

Регистрирајте се тука!

Кликнете на линкот во мејлот кој ќе го добиете за потврда(проверете во Spam/Junk доколку не добиете e-mail по 2 минути од вашата регистрација)

Откако ќе се логирате, посетете го следниот линк на кој се наоѓа мојата апликација.

Во делот "Rate this submission" којшто се наоѓа на десната страна, ќе ве замолам да дадете добра оцена за мојата апликација!

Ви Благодариме!

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?