X
press enter »
MK
EN

Партнери на АУЕ-ФОН

Почитувани посетители. Во текот на своето постоење, Американскиот универзитет на Европа-ФОН воведе нови стандарди во учењето посветувајќи големо внимание на практичната подготвеност на своите студенти. Низ своето постоење, склучивме соработка со голем број од најуспешните македонски фирми. Во продолжение се дадени фирмите кои Ви ги обезбедуваат стипендиите.

Нивниот број секојдневно расте!