Еразмус

Прв приватен Универзитет - Фон е носител на Еразмус Универзитетска Повелба (Стандарна Повелба и Студентски работни позиции). Добивањето на статус на високо образовна институција носител на Еразмус Универзитетска Повелба, е предуслов за користење на средства од Еразмус фоновите на Унијата за спроведување на активности на индивидуална мобилност на студенти и кадар и координирање на меѓународни проекти.

Прв Приватен Универзитетот ФОН преку Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, за периодот 1 Јуни 2012 до 20 Септември 2013 доби:

  • 20 мобилности на студенти кои заминуваат во странство со вкупно 100 месеци за мобилност заради студиски престој за своите студенти во некој од универзитетите ширум Европа и
  • 1 мобилност за наставници со вкупно 5 денови престој во високообразовна институција во странство на високообразовна инститција или компанија

Download Erasmus Charter HERE

 

 

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?