X
press enter »
MK
EN

Еразмус

Американски Универзитет на Европа - ФОН е носител на Еразмус Универзитетска Повелба (Стандарна Повелба и Студентски работни позиции). Добивањето на статус на високо образовна институција носител на Еразмус Универзитетска Повелба за период од 2021 до 2027 е предуслов за користење на средства од Еразмус фондовите на Унијата за спроведување на активности на индивидуална мобилност на студенти и кадар и координирање на меѓународни проекти.

  • Превземете ја Еразмус повелбата Овде
  • Превземете ја Еразмус политиката Овде

Стратешко партнерство за трансдисциплинарни балкански студии: геофилозофија на Балканот (ГеоБалканс)