УПРАВЕН ОДБОР

Управниот одбор на Американскиот универзитет на Европа - ФОН го имплементира стратешкиот и  генерален курс на оваа високообразовна институција. Воедно управниот одбор важи и за контролор на целиот образовен процес. 

Управниот одбор е избран од страна на основачот и го сочинуваат професионалци со долгогодишно искуство во високото образование. Освен членови од нашата држава од оваа година управниот одбор се збогатува и со членови од САД, Шпанија, Словачка, Германија и Либан. 

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?