X
press enter »
MK
EN

Студирањето во Северна Македонија, вашето бегство во Европа


Северна Македонија е мирна, мултиетничка земја во Југоисточна Европа. Членка на ОН, НАТО, Советот на Европа, Светска банка, ОБСЕ, ЦЕФТА и СТО.
Од оваа година земјата го започнува преговарачкиот процес за влез во Европската унија. Нуди висококвалитетно образование, богата култура, добра храна и сместување по конкурентна цена.