X
press enter »
MK
EN

Студентски живот

Искуството на АУЕ - ФОН ги опфаќа сите аспекти од животот на студентот; 
Студентите на АУЕ – ФОН ги следат своите страсти и аспирации и се спремни да ги прифатат предизвиците на новото.