Ректор

в.д ректор проф. д-р Билјана Пулеска ЈанушевскаФакултет за правни и политички науки

 

Почитувани сегашни и идни членови на нашето универитетско семејство,

Управувањето низ вредности секогаш ги има студентите во фокусот од планот наречен сегашност. Слободата на поединцот и универзитетска настава во која студентот е господар на мислите, толкувач на карактерот, творец на околностите, е окружувањето и судбината на сите кои низ етаблираните интерактивни и акредитирани студиски програми, минале часови во извонредното универзитетско здание крај најголемата македонска река. Квалитетот на услугите, производите и истражувачките пориви на секој наш студент се нашето најголемо алумни.

Зад нас се години на полнолетство и комуникации што градат, интуитивен образовен профил, несомнено најинтерактивен однос помеѓу студентот и наставникот, чуство за вистински правец на развој на општествена заедница, каде компонентите од овој, потврден на дело, концепт, се визија, мисија, деловна политика, цели, стратегии, конкурентни цели, тактички одлуки и задачи кои пренесуваат јасни задолжувања и обврски за конкретни поединци и тимови, процес препознатлив во комуницирање и однесување на секој поединец, а при тоа е испочитувана бескрајно огромната почит кон сечија индивидуална креативност.

Но внимавајте,  колку повеќе перформанси стекнувате, толку повеќе успеси надвладуваат над неуспесите,  а тие бараат мисија, истрајност, доследност, експертски понавања, бараат детали кои перформансите ги прават возможни и најчесто бараат тимска работа.Токму како што сето ова е вградено во нашиот универзитетски органограм на менаџирањето каде сме сплотени во еден принцип за вистинска цел.

Да пренесеме интересна бренд содржина, со страст што ќе ја доживеете на секое предавање, вежба и восекоја можна прилика. Да бидеме со Вас низ кросмедијалниот медиумски простор без ограничувања за секое прашање и потреба, за да дознаете дека со стекнатото знаење, секојдневно,  асимптотски се приближуваме кон аксиомата која е сенка на нашиот универзитет : ДА , СЕКОЈ МОЖЕ.

Да бидеме први, да бидеме препознатливи, да останеме први, за што сме спремни да пренесеме интересна бренд содржина, истата со страст ќе ја раскажуваме во секоја можна прилика, ќе примениме соодветна, медиумска застапеност (ТВ, медиуми, социјални мрежи), со која на новите идеи ќе им дадеме лице, карактер и идентитет, со кои ќе предизвикаме интерес за вредностите на АУЕ ФОНи ќе ги убедиме идните студенти да го купат нашиот производ. Да! Секој може!

Авторот на овие редови, јас, Вашиот ректор, е роден во свет без современи комуникациски системи, пред 2000-та . Поради тоа често се прашувам дали моето детство и мојата младост заради тоа биле посиромашни?

Не, бидејќи бев образуван и морално оформен со вистинските вредност каде идот, егото и супер егото секогаш беа јасно диференцирани. Денес и самиот се адаптирав на дигитализацијата, интернетот, социјалните мрежи, како неопходен дел од мојот секојдневен живот. Меѓутоа, верувам, дека на секој кој се раѓа и одраснува со новите технологии тој “стар свет”, свет на спори комуникаци запишан во текстуачните и аудиовизуелните записи, може да ја пренесе  огромната почит кон сечие време и сечиј труд, која најсилно се вреднуваше. Бидете добри мултимедијални слушатели и гледачи, исполнети со трпение.Така го челичите човекот во себе.

Почитувани мои, не гледајте само кон иднината. Погледнете се самите во неа, создаете концепт и започнете да ја градите, бидејќи нашиот најстрашен професор е професорот наречен  „живот“.

Како тој концепт најуспешно да го реализирате, можете да осознаете во Вашиот АУЕ ФОН.

Искрено Ваш!

 

                                                                   Проф. Др. Мирко Трипуноски

                                                                                       ректор

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?