X
press enter »
MK
EN
 • проф. д-р Билјана Пулеска ЈанушевскаПравен
 • проф. д-р Мирко ТрипуноскиЕкономски
 • проф. д-р Насер ЕтемиБезбедност
 • проф. д-р Стефан БуџакоскиПравен
 • проф. д-р Оливер ИлиевИнформатика
 • проф. д-р Магдалена ДамјановскаСпорт
 • проф. д-р Љубомир ФрчкоскиПравен
 • проф. д-р Сејдефа ЏафчеДекан, Правен
 • проф. д-р Мерсел БиљалиПравен
 • проф. д-р Назми МаљичиПолитички
 • проф. д-р Нада ПетрушеваЕкономски
 • проф. д-р Саво АшталкоскиДекан, Економски
 • проф. д-р Лазар АрсовскиДекан, Информатика
 • проф. д-р Митасин БеќириДекан, Безбедност
 • проф. д-р Александар ПоповскиДекан, Спорт
 • проф. д-р Љубица Кардалеска - РадојковаДекан, Јазици
 • проф. м-р Игор ШокаровскиДекан, Дизајн
 • проф. д-р Мимоза КлековскаДекан, Архитектура
 • проф. д-р Марија ВетероскаДизајн
 • проф. д-р Мумен Абуаркуб Архитектура
 • проф. д-р Зунун ЗунуниПолитички
 • проф. д-р Гоце ГалевПравен
 • проф. д-р Елена ТодороваПолитички
 • проф. д-р Александра Србиновска - ДончевскиПолитички
 • проф. д-р Татијана Ашталкоска БалоскаПравен
 • проф. д-р Зорица СилјановскаПравен
 • проф. д-р Александар ЧавлескиПравен
 • Проф. д-р Зинет АсаниПравен
 • доц. д-р Јасмина Трајкоска НаумоскаПолитички
 • проф. д-р Ирена АшталкоскаЕкономски
 • проф. д-р Радица Дишлиеска ГраматиковаЕкономски
 • проф. д-р Силвана ЈовческаЕкономски
 • проф. д-р Ќире ЈаќимоскиИнформатика
 • проф. д-р Леонид ЏиневскиИнформатика
 • доц. д-р Катерина АневскаИнформатика
 • проф. д-р Лиза ПантековскаСпорт
 • проф. д-р Весна Јованова СимеваСпорт
 • проф. д-р Тања Китановска СтојковскаСпорт
 • доц. д-р Татјана Срцева ПавлоскаЈазици
 • доц. д-р Марина КантарџиеваЕкономски
 • доц. д-р Арлинда Кадри ШахиновиќПравен
 • доц. д-р Анита ГлигороваПолитички
 • доц. д-р Гордан ГеоргиевПолитички
 • доц. д-р Наташа ТодоровскаПравен
 • доц. д-р Ѓорги КакашевскиИнформатика
 • доц. д-р Маја СаревскаИнформатика
 • доц. д-р Самир СалиевскиБезбедност
 • асс. м-р Виолета АнѓелкоскаИнформатика
 • проф. м-р Стефан ЈакимовскиДизајн
 • проф. м-р Милош МилосављевиќДизајн
 • проф. м-р Антонио Аранѓеловиќ Дизајн
 • доц. м-р Марко РужинДизајн
 • доц. м-р Александра Јовановска ХнидаДизајн
 • доц. м-р Марк ЈанураДизајн
 • доц. м-р Јасна Грујоска-КунескаАрхитектура
 • доц. м-р Едона Арифи СадикуАрхитектура
 • доц. м-р Каљтрина Елези КулиќиАрхитектура
 • доц. м-р Филис АјрушАрхитектура
 • виш лек. м-р Елена ТаневаЈазици
 • лектор м-р Зоран МеханџискиЈазици
 • виш лек. м-р Ана ЈанкуловскаЈазици
 • асс. м-р Александар АлексоскиАрхитектура
 • асс. м-р Весна ГрујоскаАрхитектура
 • пом. асс. м-р Имране МоринаПолитички
 • асс. м-р Белма ХаџикамберЕкономски
 • асс. м-р Елвис ИмероскиИнформатика
 • асс. м-р Емилија МанасиеваБезбедност