X
press enter »
MK
EN

Повик за практиканска работа во ХАЛКБАНК АД Скопје

Во согласност со стратегијата за забрзан и континуиран растеж и обезбедување на најдобри услуги на своите клиенти ХАЛКБАНК АД Скопје е постојано отворена за нови, образовани, високо мотивирани и талентирани кадри кои знаат да ги препознаат предизвиците на новите времиња.

ХАЛКБАНК е стабилен, но растечки бренд кој делува остварувајќи ја својата глобална визија преку понуда на иновативни производи и услуги. Како Акционерско друштво и универзална банка за вршење на сите видови банкарски работи во Р. Македонија, со доминантна активност во работата со депозити, кредитирање на правни лица и население , девизно – валутни работи, платен промет во земјата и странство, инструменти со фиксен принос, гаранции и акредитиви.

Доколку сте заинтересирани да бидете дел од ХАЛКБАНК базата на податоци како потенцијал за вршење на практична работа во банката кои треба да следат во идниот период може да аплицирате на следниот линк http://www.halkbank.mk/vrabotuvanje.nspx  или да пратите ваше CV со слика и наслов на меилот за пракса на следниов меил: hr@halfbank.mk