Универзитетот ФОН и Министерството за одбрана потпишаа Меморандум за соработка

Армијата , прв пат ќе стипендира свои кадри за т.н. критични специјалности, при што се создава систем од компетентни луѓе, ценети по своето знаење,  обучени за активностите на Алијансата. Повеќе информации на: http://www.mod.gov.mk/?mainnews=ministerstvoto-za-odbrana-i-univerzitetot-fon-potpisaa-memorandum-za-sorabotka&lang=mk

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?