Microsoft Event: PASS SQLSaturday на ФОН на 25ти април

PASS SQLSaturday e бесплатен тренинг настан за професионалци кои ја користат Microsoft data платформата. На овие настани се разработува проблематика од областа на менаџмент со податоци, cloud и хибридни архитектури, аналитика, бизнис разузнавање, вештачка интелигенција итн. Овој настан ќе се одржи на 25 април, 2020 година на ФОН Универзитетот во Скопје.

Линк ФБ: https://www.facebook.com/SQLSatMacedonia

SQL Saturday Event Link: https://www.sqlsaturday.com/955/eventhome.aspx

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?