X
press enter »
MK
EN

Соработка со ООУ „Лазо Ангеловски" и СУГС „Раде Јовчески Корчагин" од Скопје

Ориентирани кон студентите и нивниот професионален развој, Факултетот за спортски менаџмент при АЕУ - ФОН Универзитетот денес потпиша меморандуми за соработка со ООУ „Лазо Ангеловски" и СУГС „Раде Јовчески Корчагин" од Скопје.

Меморандумите предвидуват реализација на студентска пракса, експертиза од страна на наставниот кадар на Факултетот за спортски менаџмент при изработка на стратетшки плански и програмски документи, како и организација на обуки, курсеви, семинари и други форми на доусовршување

Им благодариме на училиштата за нивната отвореност за соработка.

Продолжуваме понатаму!