X
press enter »
MK
EN

АКАДЕМИЈАТА ЗА САЈБЕР БЕЗБЕДНОСТ НА АУЕ-ФОН СТАНУВА АТРАКТИВНА ВО РЕГИОНОТ

Академијата за сајбер безбедност која што формираше Американскиот универзитет на Европа – ФОН го привлече вниманието и станува атрактивна во регионот. Во рамките на продлабочување на соработката со универзитети од регионот, ректорката на Американскиот универзитет на Европа – ФОН, проф. д-р Билјана Пулеска Јанушевска оствaри работна посета на Високата школа за осигурување и финансии (ВУЗФ), приватен универзитет од Софија, Република  Бугарија. На средбата со ректорот на ВУЗФ универзитетот проф. д-р на правни науки, Борис Велчев, ректорката Пулеска Јанушевска ја промовираше Академијата за сајбер безбедност на АУЕ – ФОН како регионален центар за обука на професионалци од областа за сајбер безбедност во соработка со ThriveDX од Израел, што предизвика голем интерес во Бугарија, заради можноста за професионална едукација и усовршување на кадри за најбараната професија на денешницата.

Ректорите на двата универзитети на денешната средба потврдија дека е започната постапка за акредитација на наставниот кадар од Американскиот универзитет на Европа – ФОН за менторирање на докторски студии на ВУЗФ универзитетот. Наставниот кадар од АУЕ-ФОН ќе има можност да менторира докторски студии од областа на економијата на две програми: финансии, осигурување и социјално осигурување, како и сметководство, контролинг и анализа. Во исто време, академскиот кадар од АУЕ -ФОН ќе може да објавува свои трудови во релевантни меѓународни списанија во Бугарија.

Американскиот универзитет на Европа – ФОН како резултат на веќе воспоставеното стратешко партнерство и соработка со ВУЗФ универзитетот од Софија, на своите сегашни и идни студенти и алумни им овозможува да се стекнат со двојни дипломи од областа на бизнис економија, менаџментот и финансиите за прв и за втор циклус на студии. Со двојните дипломи на студентите на АУЕ - ФОН им се отвораат нови перспективи за професионален и кариерен развој во Европа и пошироко, како и со стекнување на академска квалификација која без процедури на нострификација е валидна во државите членки на ЕУ.