X
press enter »
MK
EN

АУЕ - ФОН ПОТПИША ДОГОВОР ЗА СОРАБОТКА СО НУФЦ „ВАРДАР ФИЛМ“

Американскиот универзитет на Европа  - ФОН денеска потпиша Меморандум за соработка со НУФЦ  „Вардар филм“. Меморандумот го потпишаа ректорката на АУЕ – ФОН,  проф. д-р Билјана Пулеска Јанушевска и директорот на „Вардар филм“, Сани Саиди.

Во насока на остварување на континуираната соработка помеѓу АУЕ – ФОН и „Вардар филм“, меморандумот предвидува различни форми на соработка преку едукација, образование, усовршување, оспособување, учење и обука на вработени во националната установа и членови на нивното семејство на студиските програми од прв и втор циклус студии на АУЕ - ФОН универзитет.

Согласно документот, двете страни ќе организираат заеднички семинари, курсеви, обуки и други форми на доусовршување, како и истражувања од областите на взаемен интерес.

Меморандумот со „Вардар филм“ е од исклучително значење и за студентите од Факултетот за дизајн и мултимедија при АУЕ – ФОН, бидејќи им овозможува услови за волонтирање и практична работа, како и изготвување на заеднички проекти од  филмската дејност, со кои ќе може да се аплицира во рамки на домашните и европските фондови. Дополнително, „Вардар филм“ ги става на располагање сопствените просторни капацитети и опрема за потребите на студентите и наставниот кадар, согласно програмата на Факултетот за дизјан и мултимедија.

Потпишувањето на меморандумот со НУФЦ  „Вардар филм“ претставува проширување на листата на соработници и партнери на АУЕ - ФОН, како и континуиран чекор за унапредување на образовниот процес преку размена на искуства и примена на иновациски пристап на работа, согласно потребите на студентите за нивниот професионален развој.