проф. д-р Нано Ружин Факултет за правни и политички науки

  • Функција: Ректор, Политички
  • Образование:
  • Предмети:

Име и презиме: Нано РУЖИН

Кратко наративно био:

 

Диплома – ФПН – Белград 1975

-Магистер на ФПН Загреб    1982

-Доктор. за продлабочени студии 1982 Сорбона- Париз и Институт за Политички науки Париз 1983

-Докторирал на УКИМ- Факултет за Правно-пол науки   - 1986

-Прв амбасадор на РСМ во НАТО

-Погласен за Амбасадор на годината од страна на МНР Белгија за 2007

-Одликуван со Најпрестижниот француски орден – Витез на легија на честа 2010

-Основач на Европското движење во 1991, Основач на движењето 1992Млади европски федералисти и председател, Основач на АТА на НАТО  1992 и Председател

-Пратеник во Собранието на РСМ 1994-2001

-Професор на Филозофскиот Факултет УКИМ – Катедра Социјална Политика и автор на првите два учебника по Социјална политика и Социјална заштита.

Предмети кои сте ги предавале и предавате во моментов:

Историја на Цивилизации, Надворешна политика и анализа на НП. Геополитика, Лобирање, Глобализација, Социјална политика,

Теми и области во кои менторирате дипломски работи и магистерски трудови:

Меѓ. односи (Надв. пол. дел од МО) , Европ. идеја - генеологија,  Геополитика, Соц. Пол. Глобализација, Лобирање.

Истражувачки интерес:

Меѓ.односи, Надв.пол. Политичка манипулација, Иконографии, Социјална политика.

Објавени трудови: Преку 300 објавени трудови, цитиран во 53 меѓ.трудови, Автор на 18 книги и учебници, Објавени и преведени две книги  на англиски и српски во странство.


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?